Loại Xe: 16 ghế ngồi (Ford Transit New) 

Giá: 700,000đ

Loại Xe: 16 ghế ngồi (Toyota)

Giá: 600.000đ

Loại Xe: 7 ghế ngồi (Inova)

Giá: 600.000đ

Từ Đà Nẵng Đến Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn – Về Lại Đà Nẵng