Loại Xe: 16 ghế ngồi (Ford Transit New) 

Giá: 1.800,000đ

Loại Xe: 16 ghế ngồi (Toyota)

Giá: 1.700.000đ

Loại Xe: 7 ghế ngồi (Inova)

Giá: 1.400.000đ

Từ Đà Nẵng Đến Huế – Về Lại Đà Nẵng