Loại Xe: 16 ghế ngồi (Ford Transit New) 

Giá: 1.600,000đ

Loại Xe: 16 ghế ngồi (Toyota)

Giá: 1.400.000đ

Loại Xe: 7 ghế ngồi (Inova)

Giá: 1.200.000đ

Từ Đà Nẵng Đến Hội An, Mỹ Sơn – Về Lại Đà Nẵng