Loại Xe: 16 ghế ngồi (Ford Transit New) 

Giá: 900,000đ

Loại Xe: 16 ghế ngồi (Toyota)

Giá: 800.000đ

Loại Xe: 7 ghế ngồi (Inova)

Giá: 700.000đ

Từ Đà Nẵng Đến Bà Nà – Về Lại Đà Nẵng